TARO DENDO LAFI DZI KO PHEJRARDO KOTOR – Ki inicijativa e Ministereskiri Mustafa, resla arka tari ADRA e Romane familijake Ramiz

ADRA

Thaj sar so irati ko rakjakere arija, i Romani familija Demir taro Drom Pelagonija ko Shuto Orizari sine vizitkerdi tari rig e Ministereskiri Mustafa, sebepi i bari jag so iklili ko olengoro kher, thaj sar so odma irati dengjape lafi kaj ka delpe lenge humanitarno arka, veke odova dendo lafi basho arka avdive angjape ko than.

Ki inicijativa e Ministereskiri Nezdet Mustafa, thaj ki but shukarmashkarbutikerin oleskiri e organizacijaja ADRA, o dzene tari ADRA avdive ko palokushlukoskere arija, resle pire kombeja taro humanitarno paketija, kola so ulavgjalen akale zagrozime Romane familijake.

O sherutno ki familija Demir, sine but chalo so odma sar so o Ministeri Mustafa dengjalen lafi ki arka, o avdisutno dive veke odoja olenge but zarureskiri arka resla ko olengere khera.

O paketija so ulagjalen i organizacija ADRA, ki inicijativa taro ministeri Mustafa, ki peste ikerena sine hajbaskere artiklija, pijbaske, sheja, igrachke e chavenge, tate kebe thaj panda but javera artiklija ulavde sar humanitarno arka.

 

Inaku, akaja si veke dujto organizirimi humanitarno arka so kergjape ko mashkarbutikeriba e Ministereskoro Mustafa thaj i organizacija ADRA basho salde trin divesa.

Ola angleder duj divesa, ko mashkarbutikeriba e ministereja Mustafa, pire humanitarno paketija ulavgjelen thaj basho o 14 opozarime Romane familije kola so dzivdinena ko purano nervno oddelenie ko Shtip.

Ola dena lafi, a ko jek thaj o Ministeri Mustafa, kaj kaskeda te kamlape olengiri arka, mashkar o Roma, ola pravde ileja si akate de den len i zarureskiri arka.

Thaj akoda irati sine bibukjarno dive, e Ministereske Mustafa na sine khanchi pharo te dzal thaj te vizitkerel akale opozarime Romane familija tari komuna Shuto Orizari, thaj te obezbedinel lengje akaja humanitarno arka.

You may also like...

Sorry - Comments are closed

Send as Kolumns

Full Name (required)

Your Email (required)

Category (required)

Upload File (required: .txt, .doc, .docx)

Captcha (required)
captcha