Srbija: trujal 3000 Roma agorkergje fakulteti ko palune 10 bersha

diplomi

Ki fundavno siklana sekova bersh ko vakti hramongjepe 69% taro o chave taro Romane kupatna ki Srbija, a 65% agorkergje, sekova 5to chavo dzala ki mashkarutni siklana, djikote ko palune 10 bersha skoro 3000 Roma agorkergje fakultetija, vakerdo si avdive ko sikaviba o esapija taro o proekti kova so sine kerdo basho anglutkeriba e shajsaringnegoro bashi edukacija thaj integracija e Romengiri thaj arakhiba buti.

O rashtrakoro sekretari ko Ministeriumi bashi buti, bukjardarnipa, maribaskere thaj socijalno puchina Nenad Ivanishevich akhargja e Romen te na muken o edukacijakoro sistemi, vakeribaja kaj naashti te aven ko kvalitetno bukjardarnipa bzio te ovel len kvalitetno edukacija.

O puchiba bashi inkluzija nane puchiba basho o Roma, numa puchiba basho o sasto amalipa, sikavela o Ivanishevich thaj potencirinela kaj I edukacija si but inportantno basho te shaj kvalitetno te rodarelpe buti ko kurko e zoreskoro.

I Anamarija, sikavutni taro Ministeriumi bashi edukacija, nauka thaj tehnologijakoro bajrovipa vakergja kaj jek ulozimo dinari ki edukacija e Romane chavorengoro iranelape trun kustikencar pobuter, vakeribaja kaj I edukacija si I shurutni karika koja so chinavela odoja rota e chorolipaskiri.

Ko sikaviba o esapija taro proekti anavkerdo sar “Anglutkeriba ko shajdipna bashi edukacija thaj integracija e Romengiri ki Srbija, keriba zorija bashi buti e Romengiri thaj reintegracija e dzenengoro so iranenape napalal”, o Jirgjen Shmit tari Germanijakiri ambasada vakergja kaj I Germanija kolake so, sar so vakerela ov, I Srbija si lake inportnanto phuv ko regioni thaj phuv kolake so I Germanija si o hembaro donatori, mangjela te anglutkerel I inkluzija e Romengiri ki Srbija, thaj ko odova kerela buti taro 2006 bersh, kana shurakergja te mashkarbutikerel e Fondeja bashi Edukacija e Romengiri.

O Shmit vakerela kaj I Germanija dzi akana ko proektija taro kotor e edukacijakere ki Srvija doniringja 2.4 milionija evroja.

You may also like...

Sorry - Comments are closed