Proekti “Keraja phurtja”: Sa rte bajrarelpe o mashkartnikano lafikeriba ko siklane?

AA

Bajrariba e mashkaretnikane thaj e mashkarkulturakere lafikeribaskoro mashkar o sikle, chivindor thaj e Romen, ko siklane ki Makedonija si dzajbe podori taro proekti anavkerdo sar “Keraja phurtja” e Ministeriumeskoro bashi edukacija thaj nauka. Prekal akava proekti anglederdikhelape aviba popashe thaj keriba mashkarpumari lafikerin mashkar o sikle, a ki oleste shaj te len than thaj o sikavne thaj o jerije. O ministeri bashi edukacija, Abdulakim Ademi, vakergja kaj akava proekti isile bashi resarin te kerel jekhutne aktivitetija mashkar o hemme etnikane kupe, a o zainteresirime, chivindor thaj e Romen, shaj te aplicirinen dzi ko 1to mart o bersh.

– Te shaj te resarelpe i resarin e fondeskiri “Keraja phurtja” ulavenape grantija basho pobuterchibjakere siklane jali basho o pralikane jekchibjakere siklane, sa resarinaja te organizirinenpe jekhutne aktivitetija e siklencar taro hemime jekhina, a kola so i nastava dikhenala ko hemime chibja, vakegja o Abdulakim Ademi, ministeri bashi edukacija.

O sherutno e OBSE misijakoro, i Nina Soumalainen, vakergja kaj taro proekti shaj bute siklanen te ovel len kulandipa, chivindor thaj e siklanen kote so isi Romane chave, odoleske soske spremal olaet ko nekola olendar isi faliba e fondengoro basho bajrovipa asavke proektengoro.

– O akanaskoro silojbaskoro sistemi, dela sakosaskiri siklojbaskiri programa ko 5 hemime dajakere chibja, numa isi buti hari jekhutne aktivitetija mashkar akala ulavde kupe taro sikle, Roma, Albancija, Makedonija thaj agaar naodori, vakerela i Nina Soumalainen, shueritni ki misija e OBSEskiri.

O ambasadori e Holandijakoro palem, o Buter Plomp, vakergja kaj olengiri resarin si te anen popashe e chave taro sa o etnikane jekhina, chivindor thaj e Romane chaven, sa resarinaja te zapendjarenpe jek javerencar.

– Sine mangje chalipa te lav than ko chipote ko pervazija e proekteskere “Keraja phurtja”, kova so ko jek than angja bute chave tari jek phuv thaj o proekti delaman ki gnd ko but chavorikane asavne muja. Akaja si i hemshukar ilustracija bashi i kulandin e proekteskiri, vakergja o Vuter Plomp, ambasadori e Holandijakoro.

O proekti taro 2014 bersh si dendo ikerin tari Misija e OBSEskiri thaj i Shvajcarijakiri Radja, a taro akava bersh si dendi ikerin thaj taro Radze e Holandijakere thaj e Irskakere.

You may also like...

Sorry - Comments are closed

Send as Kolumns

Full Name (required)

Your Email (required)

Category (required)

Upload File (required: .txt, .doc, .docx)

Captcha (required)
captcha