O Srbijancija, o Roma thaj o Evreija rodena tari Hrvatija 3.5 milijarde dolarija

GENOCID

E Hrvatijake akale divesa dendo si lake jek kupakoro rojbe basho dzipherdiba zijanikeriba lovengoro ko uchipa taro 3.5 milijarde doladija, sebepi o zulumikotora so o Srbijancija, Roma thaj o Evreija lelakergjelen ko thavdipa e Dujto sumnaleskere mariabskoro, ki postapka koja so vazdingjela nekozom dzene ko chon maj o nakhlo bersh anglo o Rotirimo adalati ko Chikago.

O dejbe zijanikeriba ko lovengoro iraniba rodelape basho o kurbanija, olengere naslednikija thaj olengere jerije.

Kerelape lafi basho dzipherdo zijanikeriba taro love, na salde basho o materijalno zijanija, phanlo e lejbaja olengere kherengoro, numa thaj basho o bimatrijalikane zijanija kola so predizvdingjelen o kurbanija ko ustashengere logorija. O dzene so rovenape sikavena kaj basho odova zijani si dzevaplimi I Hrvatija sar nijamutno nasledno taro NDX.

O ministeriumi basho avtune bukja e Hrvatijakoro ki olengiri lista si zojrakerdo kaj o rojbe si reslo prekal I amerikakiri ambasada ko Zagreb.

– O ministeriumi ko 27to fevruari lela nota tari Ambasada e SADeskiri koja so legarelape upral funda e rojbaskiri , vakerelape taro Ministeriumi.

Trujal o detalija e rojbaskiri ko resorno ministeriumi na mangjena te keren lafi, numa naoficialno, shaj te shunelpe kaj o asavko rojbe nanelen nisavi funda.

O dzene kola so mashkarbutikerena thaj si sogovornikija e listake thaj o andimo resori, zojrakerena kaj I Hrvarija nane naslednichka taro NDX, pa odoleske nashti ni te del dzevapi basho o zijanikeriba kova so si shurakerdo telal odova rezimi.

You may also like...

Sorry - Comments are closed

Send as Kolumns

Full Name (required)

Your Email (required)

Category (required)

Upload File (required: .txt, .doc, .docx)

Captcha (required)
captcha