O Roma taro Shuto Orizari: Rodaja ki amarida komuna te kerenpe Socijalno zgrade !!!

ZGRADA

O divesa o Roma thaj o javera 76 socijalno zagrozime familije taro Prilep lele socijalno stanija kola so ulavgjalen lengje i diz Prilep, o Ministeriumi basho trasnposrt thaj phandina sar thaj o Ministeriumi basho trud thaj socijalno politika.

But sine tikno o numero taro o Roma so lele akala socijalnos tanija, numa thaj o numero taro o Roma so apliciringje te len socijalno stanija, sebepi so nadzanena sar.

Odoleske o Roma tari komuna Shuto Orizari puchena: Kana i rashtra bi mangjena te del arka odole socijalno zagrozime kategorijen, kolendar so jek si direktno thaj o Roma, tegani soske na kerelape jek socijalno zgrada ki jekhutni Romani komuna ko Sumnal, ki komuna Shuto Orizari.

O Roma e Shutkakere esapinkerena kaj isi bari zarurin te shaj te kerelpe odoja socijalno zgrada ki shutka, dzanindor thaj skoro 80% taro o chipote ki shutka si socijalno zagrozime, nanelen kote te beshen, besehan ko kirije, a isi thaj dosta kola so si astarde taro elementarno nashukaripna.

Odova sebepi o Roma ko baro hango rodena taro o nadlezna institucie te shunen olengoro rodariba, thaj ko hem sig vakti te kerelpe socijalno zgrada thaj basho o Roma e Shutkakere.

 

Te kerelpe socijalno zgrada ki shutka isi zarurin a isi thaj dosta chuche thana kote oj shaj te kerelpe.

O Roma e shutkakere taro sakana sine skromna thaj akava da drom rodena barem jek zgrada koja so ka khedel jekhe 100 Romane familije, te shaj te halovel olengoro domuibaskoro problemi.

I komuna Shuto Orizari si pherdi socijalno chipotencar kolengje so kamlape socijalno stanija. Isiamen hem chave bizo jerije, hem korkorutne jerije, hem invalidizirime, a hem thaj socijalno zagrozime Roma, thaj odoleske esapinkeraja kaj hemavgo kamlape sine akava proekti te shurakerel ko Shuto Orizari, a na sapanda te na ovel ko anglederdikhiba thaj angledergndipa e institucienge i komuna Shuto Orizari sar avutni destinacija kote so kamlape te kerelpe socijalno zgrada, rodena o Roma.

You may also like...

Sorry - Comments are closed

Send as Kolumns

Full Name (required)

Your Email (required)

Category (required)

Upload File (required: .txt, .doc, .docx)

Captcha (required)
captcha