O rahatluko ko phiriba nane validno basho o Roma – o iraniba taro simantre si bizi kanuneskiri gunda

SLOBODA DVIZEJNE

Ko havlariba taro MZMP thaj USAID andinelape kaj o Roma si biproporcionalno zasegnime taro simantrakere dikhlarina ko ikojbe tari rashtra, kote so kerelape thaj diskriminacija, a na salde simantririba e ustaveja garantirime nijamengoro.

– Na smejnena te muken i rashtra odoleske soske jek drom manglen te keren odova thaj na sine tumengje muklo, a upral odova sijen thaj isto uravde so si veke primetlivo thaj ko snimke, sine o objasniba e simantrakere dzandarmerijakoro ko simantrakoro nakhiba Tabanovce, kola so na mukle jekhe 30 bershengere romnja thaj olakere tiknebershengere chaja te nakhen tari simantra, o dujda preperutne ko Romano nacionaliteti, thaj agar sine chinavde tari olengiri mangin te dzan ki Germanija ki vizita ko pire pashutne. Ki avgo chipota e romnakje sine namuklo te mukel i phuv odoleske soske gndingje kaj isi dar te rodel azili ki Germanija, akoda sinela sa pe dokumentija, thaj na lela shtembeli ko pasaporti, dzikote ki dujto mangin sine odbimi sebepi o istono sebepija, numa akava drom dobingja shtembeli, duj paralelno crte ko jek kotor taro pasaporti, tergjovela ko havlariba. Ko hemnevo havlariba basho efikasnost e nijamutne arakhinakoro e manushikane nijamengoro ki R.Makedonija, hazrikerde taro MCMP thaj USAID, sikavelape kaj o Roma si biproporcionalno zasegnime taro simantrakere dikhlriba ko iklojbe taro simantre.

Ko chipote kola so si astarde ko akava hemnevo havlariba kerelape lafi basho pobaro numero taro dzene preperutne e Romane etnikane jekhinakere kola so mangjena te muken i phuv, a na sinelengje muklo te keren odova.

– Basho rojbe ko hembaro numero taro o chipote so dikhlamlen sar ki Kupa nane lengje muklo te ikljoven tari phuv sine o dzene Roma kola so sinelen sa pire dokumentija, vakerela i Atanasova, dzejni kova so hazrkergja o havlariba. Dzipherdeste, vakerela oj, i Makedonija ko dijek chane nane phanli e Shengen kodekseja, jali javere dikhle mashkardzianeskere dokumenteja, te kerel asavi dikhlarin ko dokumentija sar so kerelape upral o Roma.

Ki jek presuda taro Apelaciono adalati duri eksplicitno tergjovela kaj i simantrakiri kontrola nanela nisavi funda te kerel dzipherde kontrole basho akala dzene salde sebepi o isijba shajdipa kaj ola zulumikulandinena o bivizakoro rezimi thaj si eventualno dzene so ka roden azili ko javera EU phuvja.
Thaj, ko phandipa e analizakoro taro asavke chipote thaj taro butikeriba upral o chipote, taro Amalipa andinena kaj prekal olende na phejrarenape duj puchina: Avgo, dali o adalatija kerena efikasno piri buti basho arakhiba e manushikane nijamengoro thaj dujto, kola si o nijamutne implikacie taro bivizakoro rezimi sar thaj taro procesi e e avipaskoro popashe e RM ki EU?

You may also like...

Sorry - Comments are closed

Send as Kolumns

Full Name (required)

Your Email (required)

Category (required)

Upload File (required: .txt, .doc, .docx)

Captcha (required)
captcha