O Prilep si legarutno ki Makedonija ki legalizacija e divokerde kherengoro, chivindor thaj o Romane divo kerde khera

legalizacija

Ulavde sin eve 67 halovibna bashi legalizacija e divokerde kherengoro ko Prilep, kolendar so baro numero si halovibna dende basho o Roma. O Prilep sikavelape sar chachikano legarutno ki Makedonija kana kerelape lafi basho legaliziriba e divokerde kherengoro. Dzi ko akava dakiko legalizirime si trujal 9000 objektija kolendar so pobuter baro numero si dende basho o Roma.

– Isiamen legalizacija e kherengoro, bikendice, nijamutne khera thaj javera khera kola so khuvena ko akava kanuni. O Prilep si legarutno ki Makedonija kana kerelape lafi bashi legalizacija e divokerde kherengoro.Akava si jek taro o hemshukar kanunija so bilo koja Radja angjalen dzi akana, odoleske soske delape nijami ko chipote kola so sasto vakti na sine lengje dendo nijami, akate isi manusha kola so palo dencenie hem decenie agoretneste sukcesinena te legalizirinen pire objektija.

Istone tempoja ka dza thaj poodori te kera buti, isijbaja ko anglederdikhiba kaj bi dzana thaj poodori o mandatija e dizjakeresherutnengjere thaj e konsilengere, sa resarinaja bizoachoviba te kerelpe akava procesi kova so si taro baro intereso thaj inportantnost basho amare dizutne. E legalizacijaja o dizutne na salde so arakhenape maleskere lileja basho piro isiba numa isto agaare agar ola lokharkerena I urbanizacija thaj lokharkerelape o proceso basho neve investicie ki diz thaj prajbe neve bukjarne thana, vamerela o Marijan Risteski, dizjakorosherutno ko Prilep.

Lelakerde si rodarina taro dizutne, chivindor thaj e Romen dende taro 2011 bersh sar thaj kotor taro o rodarina dende ko 2016 bersh taro lungokerdo vakti. Ko 2011 bersh sine dende 15.367 rodarina bashi legalizacija, a ko 2016 bersh 3.077 rodarina.

O phejrariba e proekteskoro ko 2016 bersh ki Komuna Prilep sine upreder 60% kana ko dekemvri thavdingja o agorutno vakti basho dejbe elaboratija basho rodarina dende ko 2011 bersh, sar jek taro o sherutne dokumentija baso rashaloviba akale artiklengoro.

Agorutno vakti palem basho dejbe elaboratija basho o rodarina dende ko 2016 bersh, daja haberi e Romen, si dzi ko agor taro akava berrsh.

Dzi ko agor e kanuneskere vaktengoro, daja haberi e Romen, adzikerelape te kerelpe o proekti ko trujal 80% thaj te oven halovde trujal 14.800 rodarina e dizutnengjere, chivindor thaj e Romen.

O sukcesivno realiziriba akale proekteskoro duglinelape angleder sa e shukar organizacijake e sektoreskoro bashi urbanizacija ki Komuna Prilep thaj I sig mashkarbutikerin e elaboratengoro tari rig e nijamutne katastrengoro.

You may also like...

Sorry - Comments are closed