O Bitolakere Roma blokiringje o drom Bitola – Resen, taro avdive o drom palem si nakhibaskoro

O dizutne e bitolakere Romane kupatnakoro Bair ko duj iranibna blokiringje o divesa o regionalno drom Bitola Resen. Ola si bichale taro odova so ko akala shurde evendaskere divesa achile bizi struja, thaj odova sebepi ko nishani e protestiribaskoro blokiringje o drom chijbaja bara thaj vrdonengjere gume ko mashkar e dromeskoro, a ko drom thargje thaj jag.

– Nane javer chane, musaj agar te vakera e legarinake kaj dzivdinaja ko namanushikane shartija. Nilaeske naneamen pani, evendaske naneamen struja, amare chave nasvaljona. Ako sijam Roma thaj ako sijam chorole, nanejamen li nijami ko shukar dzivdipa? Dzikana na nakhla o hanguiba basho sa dengjeamen lafi, palo odova palem gilavena amengje I purani gili. Sekova bersh kerelape o istono: sekova dujto dive sijam bizi struja, a o even salde so shurakergja. Thaj odoleske ka blokirina o drom dzikote na arakhelape halojbe basho amaro problemi, vakerela o Akim Asanoski dizutno tari kupatni Bair.

Taro EVN vakerena kaj o problemi e strujaja ko akava kotor e kupatnakoro Bair ovela sebepi o preoptovariba e netvorkoskoro, so anela dzi ko periba e sistemeskoro. Tari firma zojrakerena kaj baro numero taro o Roma takhovena ki struja, numa kaj vakertuke khoni olendar na pukinena bashi I hardzimi elektrikani energija.

O asavko haberi zojrakerelale thaj o Asanoski, numa vakerela kaj o sebepi basho o bipukiniba e strujakoro sine odova so o roma dzivdinena salde prekal sovijalno arka taro 2000 denarija koja so na reselalen ni basho maro.

Akava kotor taro bitolakoro Bairi kote so dzvdinena o roma, kova so arakhlovela ki desno rig e dromeskiri Prilep Resen ko pashiba anglo tuneli upreder I Bitola, anavkerelape sar Panchtodiveskoro pani. Ki kupatni dzivdinena trujal 2000 dziutne e Romane etnikane jekhinakere, a salde ko 80 khera tari odoja desno rig e khereskiri, dzivdinena trujal 400.

Numa veke taro avdive, taro 8 o ari thaj 30 dakikija javinakoro si normalizirimo o trafiko ko akava magistralno drom A3 Resen – Bitola – Prilep, kaj I kupatni Bair, dena haberi avdive taro Avtomoto sojuzi e Makedonijakoro.

Sar so veke dengjam haberi, o trafiko sine chinavdo taro irati rakjakoro ko 18 o ari thaj 10 dakikiija sebepi I blokada tari rig e Romane dizutnengiri.

You may also like...

Sorry - Comments are closed

Send as Kolumns

Full Name (required)

Your Email (required)

Category (required)

Upload File (required: .txt, .doc, .docx)

Captcha (required)
captcha