Koja si i hembari mangin e Romengiri ko nevo 2016 bersh ???

2016

Sar so angleder 5 divesa veke o sumnal khuvgja ko nevo 2016 bersh, agar ki sekoja rashtra, hembutpakjalape kerenape ankete kote so chivelape o puchiba: So hembut mangjena te phejrarelpe tumengje sar mangin ko nevo 2016 bersh?

Amenda sar jekhutno Romano medium ko sasto sumnal angjam decizija avdive e Romen e Shutkakere te puchalen so mangjena hembut te phejrarelpe lengje sar mangin ko nevo 2016 bersh.

Thaj skoro sarine isilen pire hemime mangina. Nekoj mangjela pobuter sastipa a sa o javer sar so ka vakerel o devel, nekoj mangjela te keren o terne buti, javera mangjena te ovel poshukar ekonomijakere shartija, a tritona thaj shtartona mangjena te ovel len pobuter love te shaj te kinenpeske kashta thaj ko sasto sumnal te chinavenpe o maribna so ikljovena ko baro nivelo.

O sastipa, i ekonomija, o sansari thaj i baht ko muja sekole jekheskoro si o hembare mangina e Romengere.

Djangjolape kaj but taro o Roma ko akala phare evendaskere shartija djivdinena ko baro chorolipa, thaj odoleskeda pobuter taro o Roma bi mangjena te khuven ko shukar thaj stabilno bukja thaj olengiri mangin te shaj te djivdinen poshukar djivdipa te ovel pherdi prekal olengoro bukjardarnipa ko 2016 bersh.

 

Spremal odova so shaj sine te dodjajnale tari akaja kerdi anketa e Romencar tari Shutka, skoro sarine adjikerena o nevo2016 bersh te ovel pobereketno thaj te ovel pobaro bereketi ki ekoja jek olengiri buti jali biznis.

Numa o nevo 2016 bersh isile 365 divesa, a amen olestar nakhagjam salde o avgo 5 divesa. So ka ovel ko javera 360 divesa e bersheskere save so achovena, thaj dali o ekonomijakere shartija, so si i hembari mangin e Romengiri, ka oven poshukar ko thavdipa e saste bersheskoro, achovela te dikha.

You may also like...

Sorry - Comments are closed

Send as Kolumns

Full Name (required)

Your Email (required)

Category (required)

Upload File (required: .txt, .doc, .docx)

Captcha (required)
captcha