Kochani: O Romane sikle dobingje tutorija

romi tutori

Palo o delcheveskere, tutorija dobingje thaj o Romane chave tari diz Kochani. Tari avdive o fundavno sikle Roma taro trin fundavno siklane, ka ovel len dzipherde arija pali makedonijakiri chip thaj palo matematika.

– E proekteja tutorengiri arka basho o fundavno sikle Roma taro Kochani astarde si 76 Romane sikle, ko duj kupe. Jek si kupa taro 4to klasoskere sikle, a i javer si taro 5to thaj 6to klasoskere sikle. I tutorengiri arka so ka delpe basho akala fundavno sikle Roma si kombinirimi thaj amen akate isijamen thaj jek kromno materijali so ka ovel ulavdo basho o chave, vakerga o Dragancho Gorgiev, tari B.O. “Avena” taro Kochani.

Kerelape lafi basho proekti koleskiri so resarin si te lokharkerel o edukacijakoro procesi e Romane chavorengoro kana ka arakhenpe pharipnencar ko sovladiba e materialengoro pali makedonijakiri chip thaj matematika.

O proekti isile bashi resarin te zojrakerel o dzandipaskoro kapaciteti e terne Romane chavorengoro kova so dikhelape sar but inportantno te phejrarelpe thaj ko sa o javera dizja.

Sem ko Kochani thaj ko Delchevo, ko proekti lena thaj thaj javera komune tari Makedonija, a o aktivistija si finansirime prekal i Dekada e Romengiri kolakoro so koordinatori si o Rajo Nezdet Mustafa thaj prekal ko Romano edukativno centro.

You may also like...

Sorry - Comments are closed

Send as Kolumns

Full Name (required)

Your Email (required)

Category (required)

Upload File (required: .txt, .doc, .docx)

Captcha (required)
captcha