I INTEGRACIJA E ROMENGIRI KO DIZJA – JEK TARO O HEMBARE ANGLEDERŠARTIJA KI EVROPA

grcija Romi

O Generalno Sekretari e Konsileskoro ki Evropa , o Torbjon Jagland, vakerga kaj o Roma but angleder ange baši i evropakiri kultura. Ov sar egzampli lela e kompozitoren List, Brams thaj Verdi kola so sine telal ko vlijanie e Romane muzikakere thaj andinga kaj o flamenko stili si inspiririmo taro o romano khelibe. O Jaglalnd , đipherga kaj popularno artistija sar so si o Čarli Čaplin thaj o Jul Briner, zojrakerena kaj si taro Romano koreno.

– Sapanda, o rovavno realiteti si kaj pobuter taro 10 milionija Roma ki Evropa sapanda đivdinena ki segregacija thaj ko pharo čorolipa. Thaj uzal o evropakere programe te delpe arka e Romenge te šaj te integririnenpe ko sasuitnipa, ov andinela kaj o đajbe anglal e Romengoro si but bavno. O Roma arakhenape e diskriminacijaja ko mediumija, ki politika thaj ko bukjarne thana, vakerga o Jagland.

Ov denga ko hango kaj o Roma sapanda đivdinena ko getija, thaj kaj olengere čhave sapanda vizitkerena nastava ko segregirime siklane. O komunakere usluge bašo khera, baši edukacija thaj baši sastipaskiri arakhin, but drom o Roma na kulandinenalen. O otporiteti thaj o predrasude mujal o Roma taro kotora e đijaneskoro si kotor taro o pharipa kolencar so arakhenape o Roma. O dizjakerešerutne thaj o lokalno konsilija ko dizja sar so si Dusburg, Germanija thaj Strazburg ,Francija, zaslužinena pofalbe odoleske soske zoreja kerena buti te arakhen jek šukar halojbe e Romenge ki olende.

Ko agor o Maškarđijaneskere organizacije, o Konsili e Evropakoro, i Evropakiri komisija thaj i Fondacija pravdo sasuitnipa si ko jek hango kaj i šerutni resarin akana numaj te ovel ko lokalno nivelo, t.e. ko dizja e phuvjengere tari Evropakoro Unija. Akava si isto agar jek taro o šerutne phandina ko Trito samiri e Evropakere Unijakoro bašo o Roma so ikergape ko Brisel ko 4to april akava berš. Kozom akava predlog ka kerelpe ačhovela te dikhelpe.

You may also like...

Sorry - Comments are closed

Send as Kolumns

Full Name (required)

Your Email (required)

Category (required)

Upload File (required: .txt, .doc, .docx)

Captcha (required)
captcha