Send as Kolumns

Full Name (required)

Your Email (required)

Category (required)

Upload File (required: .txt, .doc, .docx)

Captcha (required)
captcha

3500 nalegalno deponije ki Srbija si sekolediveskoro dzivdipa e Romengoro !!!

O vice ministeri basho zemjodelije thaj arakhiba e dzvdipaskere thaneskoro ki Srbija, o Aleksandar Vesik anglederandinela kaj ki Srbija isi pobuter taro 3500 nalegalno deponie, a o sherutne sebepija basho odova si o nanipa Kanuni basho komunalno buti, thaj I bitakatlimi dzezuibaskiri politika. O Vesik ko Belgrad ko khediba bashi reciklaza “Zeleno Forumi” sikavgja kaj I Srbija lela havlariba tari Evropakiri Komisija kote so I Srbija sikavelape sar but biherbalumi ko odova drom. Oj te shaj te phejrarel o shartija e EU ko drom e arakhibaskoro e dzivdipaskere thanengoro, kamlape te investirinel trujal 10.5 milijarde evroja.

Spremal o Vesik, ki sivo ekonomija kerena buti trujal 35 mile socijalno zagrozime dizutne kola so zaniminenape e naregularno khedibaja gunoj, a o hembaro numero olendar si o Roma kola so nane osigurime thaj phareste si te chivenpe ko sistemi, odoleske soske ako kerena buti legalno ka hasaren piri socijalno arka.

Akalestar ikljovela thaj o sikaviba kaj usvari, odola hemhari 3500 depinije si o sekolediveskoro dizvdipa e Romengoro. Odothare khedena, odothare bikinena, a odothare po nekana thaj haba.

 

Spremal o lafija e Sherutneskere ko sekretarijati basho arakhiba e dzivdipaskere thanenegoro ko Belgrad Filip Abramovik andingja kaj bashi modernizacija e deponijakoro Bincha kamlape te kerelpe sasuitnikano – privatno angaziriba thaj love taro trujal 300 miliojna evroja.

– O avutno amal ka musaj te sanirinel thaj te phandel nekola deponije, te kerel than basho tretmani e gunoeskoro kolestar so ka kerelpe elektrikani thaj takaribaskiri energija, te khedenpe thaj te selektirinenpe o istono gradezno materijalija bashi reciklaza.

Spremal oleskere lafija o dizakkoro legariba shurakergja e hazrkerinaja e recikliribaskere centroskoro avtomatizirime liniencar basho selektiriba e gunoeskoro, kote so o dizutne ka shaj te anen o kabasto, elektronsko thaj elektrichno gunoj, baterie, gume thaj lakija.

You may also like...

Sorry - Comments are closed

Video

Follow Us