Send as Kolumns

Full Name (required)

Your Email (required)

Category (required)

Upload File (required: .txt, .doc, .docx)

Captcha (required)
captcha

Партиите до ДИК треба да достават извештаи за трошењето на парите во кампањата

Политичките партии до полноќ треба да ги достават финансиските извештаи за трошењето на парите во првите десет дена од изборната кампања.

Според членот 84б од Изборниот законик, организаторот на изборната кампања е должен единаесеттиот ден од денот на изборната кампања да поднесе финансиски извештај за приходите и за расходите на жиро-сметката за изборната кампања од денот на нејзиното отворање до крајот на десеттиот ден од изборната кампања.

Извештајот, покрај до ДИК, се доставува и до Државниот завод за ревизија и до Државната комисија за спреќување на корупцијата. Ваков извештај се поднесува и за вториот дел од кампањата по завршување на изборниот процес.

Финалните финансиски извештаи партиите треба да ги достават во рок од три месеци по завршувањето на изборите.

You may also like...

Sorry - Comments are closed

Video

Follow Us