Send as Kolumns

Full Name (required)

Your Email (required)

Category (required)

Upload File (required: .txt, .doc, .docx)

Captcha (required)
captcha

МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТЕТО

Здружението за заштита на правата на детето денеска, со настан во Дневниот центар за деца на улица, ќе го одбележи Меѓународниот ден на детето.

Настанот е воедно дел од регионална кампања „Улицата не смее и не е дом за ниедно дете“.

Здружението за заштита на правата на детето како членка на Регионалната мрежа за деца вклучени во живот и/или работа на улица во Босна и Херцеговина (БиХ), Србија, Албанија и Македонија, се вклучи во спроведувањето заедничка информативна кампања, проект за сеопфатна заштита на децата на улица од југоисточна Европа „Save the children“, кој се имплементира во рамки на Регионалната мрежа.

Кампањата истовремено се спроведува во БиХ, Србија, Албанија и Македонија. На настанот ќе присуствуваат претставници од релевантни институции и невладини организации кои соработуваат со Дневниот центар, зо грижа и заштита на децата на улица.

You may also like...

Sorry - Comments are closed

Video

Follow Us