Источниот и Североисточниот плански регион ќе градат регионална депонија

Во рамките на проектот за изработка на студии за востоставување интегриран систем за управување со отпад на Источниот и Североисточниот плански регион, предложена е една заедничка локација каде што ќе се гради регионалната депонија, а според анализите, како најповолна локација е избрана Мечкуевци-Арбашанци во Општина Свети Николе.

You may also like...

Sorry - Comments are closed

Send as Kolumns

Full Name (required)

Your Email (required)

Category (required)

Upload File (required: .txt, .doc, .docx)

Captcha (required)
captcha