Бесплатно зимување за 1.000 деца во социјален ризик

Министерството за труд и социјална политика почна постапка за прибирање барања на лица корисници на социјална парична помош, постојана парична помош, посебен додаток, детски додаток, родителски додаток како и деца без родители и родителска грижа, за користење на бесплатна услуга за одмор и рекреација за своите деца во текот на зимскиот распуст за учебната 2016/2017 година.

Со овој проект, како што информираат од Министерството за труд и социјална политика, предвидено е да се опфатат 1.000 деца родени во периодот од 2002 до 2007 година или деца редовни ученици кои во учебната 2016/2017 година посетувале петто, шесто, седмо, осмо и деветто одделение и деца корисници на посебен додаток до 26 години.

 

Оваа услуга ќе ја користат деца од семејства корисници на социјална парична помош, постојана парична помош, детски додаток, родителски додаток, децата без родители и родителска грижа, родени во периодот од 2002 до 2007 година и/или деца редовни ученици кои во учебната 2016/2017 година посетувале петто, шесто, седмо, осмо и деветто одделение и деца корисници на посебен додаток до 26 години.

Услугата ќе се користи почнувајќи од 2 до 17 јануари 2017 година, односно во три смени од по шест дена, во Детското одморалиште „Бегова Корија“ Крушево.

Услугата на бесплатен одмор и рекреација за деца опфаќа пет полни пансиони (ноќевање со три оброка дневно), едукативни, забавни и спортски активности. Децата корисници на посебен додаток имаат право на придружник за време на одморот.

Превозот на децата од одреденото место од страна на надлежниот Центар за социјални работи до одморалиштето и обратно ќе биде организиран.

За време на користење на бесплатна услуга за одмор и рекреација на децата ќе бидат ангажирани и волонтери на Црвениот крст на Македонија и одговорни лица од Центрите за социјална работа.

Министерство за труд и социјална политика ги повикува заинтересираните лица корисници на социјална парична помош, постојана парична помош, посебен додаток, детски додаток, родителски додаток како и деца без родители и родителска грижа, да се јават за користење на бесплатна услуга за одмор и рекреација за своите деца.

You may also like...

Sorry - Comments are closed

Send as Kolumns

Full Name (required)

Your Email (required)

Category (required)

Upload File (required: .txt, .doc, .docx)

Captcha (required)
captcha