Skopje

Cloudy
Humidity: 53
Wind: 24.14 km/h
8 °C
1 9
24 Mar 2016
-3 10
25 Mar 2016

Send as Kolumns

[contact-form-7 id="1580" title="Kolumna"]
[contact-form-7 id="1580" title="Kolumna"]

erdjan memedov

Sutel TV Online

[fancytabs]
[tab title="Борд"]
Прочитај повеќе за Бордот
[/tab]
[tab title="Награди"]
ТВ ШУТЕЛ е силен подржувач на отворените умови и на сите оние кои сакаат да придонесат кон промената на сликата за Ромите.
Одлучивме да креираме буџет од кој ќе се доделуваат награди за:
1. Најдобра колумна
2. Најдобар новинарски текст
3. Надобро известување од јавноста (Ireport)
Сите овие награди ќе бидат доделени на транспарентен начин во соработка со нашиот борд
[/tab]
[tab title="Итен Фонд"]
Често пати кога новинарите ќе се одлучат да работат на стории за Ромите се соочуваат со недостаток на основни знаења, предрасуди, користење само на црната страна на Ромите. Од оваа причина одлучивме да креираме позитивен пристап со фонд за новинари кој ќе им помогне полесно да се одлучат да работат на стории за промена на перцепцијата кон овој народ.
[/tab]
[tab title="Поддржувачи"]


[/tab]
[/fancytabs]

[fancytabs]
[tab title="Bord"]
Chitin pobuter basho Bordi
[/tab]
[tab title="Pursako"]
O TV Sutel dela baro suporti palo gogale manusha thaj palo sa okola save kamena te paruven pli percepcija pal o Roma.
Angem decizija te kreirina budjeti savestar ka da love bashi:
1.Majshukar kolumna
2.Majsukar zurnalistikano hramin
3.Mashukar raporto
Sa akava ka kherale majtransparentno ko kontakti e bordoja.
[/tab]
[tab title="Sig Fond"]
Majbut fare kana e zurnalistija ka anen pli decizija te keren artiklo pal e Roma, resarenapes ple bidjandipaja, anglal phanle g`ndencar ja palem sikavena sal I kali rig taro o Roma.Taro akaja soskin angem decizija te kreirina pozoitivikno dikhipe, fondeja savo ka zutisarel majlokeste te keren artiklora so ka paruven e kale percepcie pal o Roma.
[/tab]
[tab title="Suporto"]


[/tab]
[/fancytabs]